Pravidla

Všichni uživatelé chatu jsou povinni dodržovat platné zákony ČR.

Následující pravidla platí, pokud správce místnosti neurčí jinak. V tom případě musí příslušné změny uvést v popisu místnosti.

Běžní uživatelé:

 • Je zakázáno opakovaně nadávat a urážet, a to i s použitím * nebo urážlivých smajlíků. Za porušení tohoto pravidla je kick (vykopnutí) z místnosti. Za obcházení kicku s jiným nickem je opět kick bez varování.
 • Je zakázáno opakovaně tapetovat textem nebo smajlíky a to více než třemi řádky po sobě. Za porušení tohoto pravidla následuje mute – ztlumení uživatele, jeho texty nejsou vidět. Za obcházení mute s jiným nickem jsou tyto nicky mutovány nebo kickovány bez varování.
 • Je zakázáno inzerovat placené zboží nebo služby. Za porušení tohoto pravidla je kick nebo mute dle uvážení admina. Rovněž je zakázáno dávat odkazy na jiné chaty.
 • Jsou zakázány sexuální výzvy kromě místností k tomu určených, jakož i řeči a autoerotice nebo obtěžování, výzvy na skype a podobně. Za porušení tohoto pravidla je mute nebo kick.
 • Je zakázáno založení vulgáního nicku, nicku napodobujícího jiného uživatele, nebo nicku napodobujícího známou osobnost.
 • Je zakázáno zobrazovat na profilu pornografii.
 • Je zakázáno psát na sklo osobní nebo citlivé údaje druhých osob. Zveřejňovat osobní šept a podobně.
 • Jsou zakázány výzvy k nesnášenlivosti osob, skupin nebo jednotlivců a za porušení tohoto pravidla následuje kick.
 • V případě opakované hádky nebo sporu osobní povahy, která narušuje celkový chod místnosti, uživatele správce vyzve ke klidu. Pokud bude muset, použije funkci mute, nebo kick.
 • Uživatelé jsou povinni řídit se případnými pokyny správce místnosti při vzniknutí sporu.
 • Uživatelé jsou povinni respektovat rozhodnutí správce a případný nesouhlas mohou řešit dle bodu Stížnosti.
 • Důkazní břemeno v případě podezření na špatný výkon správcovské funkce leží vždy na uživateli. – Správce není povinnen dělat si printscreen z každého použití svojí funkce.
 • Správce není povinen upozornit uživatele na porušení pravidel.

Stálí a dočasní správci:

 • Správce má dohlížet na dodržování pravidel u běžných uživatelů.
 • Správce je povinen zasáhnout při porušení pravidel a to nejprve napomenutím, a poté mute nebo kickem.
 • Tato pravidla platí i při založení dočasné místnosti. Pokud jde o soukromí, lze místnost zamknout.
 • Nastavení filtru pro vstup do místnosti je zcela na uvážení správce místnosti. Správce by měl uživatele předem upozornit, pokud nastavuje filtr.
 • Dočasné správcovství v místnosti je přidělováno stálým správcem, nebo podle výše karmy. Stálý správce v případě, že je přítomen, dohlédne aby dočasným správcem byla zodpovědná osoba, která danou funkci skutečně plní.
 • Správce, který opakovaně neplní své povinnosti a nejedná při porušení pravidel, ale naopak porušování toleruje, ačkoli je v místnosti aktivně přítomen, bude zbaven funkce.

Stížnosti:

 • Stížnosti na jednotlivé uživatele, nebo správce, bude možno uplatňovat u „nadřízeného“ správce. Tj. na uživatele u správce místnosti, na správce u hlavního správce místnosti. Kdo bude mít stížnost na hlavního správce místnosti, může si založit vlastní místnost a bude hlavní správce v ní.
 • Administrátor nemusí zdůvodňovat svůj postup jinak, než stručně s odkazem na pravidla. – Administrátor nezodpovídá za osobní spory a tapetování administrátorovi do vzkazníku se trestá banem.
 • Při opakovaném prokázaném porušení pravidel (3x a dost) bude administrátorem použit ban bez předchozího upozornění.

Závěrečné upozornění:

 • Kdo bude obtěžovat nad rámec místnosti (tapetování diskuzí, posílání odkazů, žalováním kdo komu rozšlapal bábovičky, zakládáním nevhodných místností atd.) dostane globální ban. Platný do 1. ledna 2200.