rezervovaná místnost

Každý registrovaný uživatel si může rezervovat jednu místnost. Stane se tak v ní hlavním správcem. V infu dané místnosti bude moct:

  • nastavovat další správce místnosti
  • nastavit odkaz na web místnosti
  • povolit založení místnosti pouze některým správcem
  • nastavit, že se v místnosti nebude dočasný správce předávat automaticky
  • prohlížet a rušit banované uživatele v místnosti

Každá rezervovaná místnost má také automaticky svojí diskuzi.

Místnost lze rezervovat v infu o místnosti. První 3 měsíce ji může rezervovat pouze její zakladatel. Později si ji může rezervovat kdokoliv.